Kaas en zuivel boerderij

Agrarisch natuurbeheer

Midden-Delfland is een gebied waarin veel weidevogels hun eieren uit broeden. Op ons bedrijf doen we dan ook aan agrarisch natuurbeheer. Hierbij worden de vogelnesten geteld en gemarkeerd. Bij het maaien van het land kunnen we er dan rekening mee houden en maaien we om de nesten heen. We laten dan een strook met gras staan zodat de jongen van de weidevogels hierin kunnen vluchten bij onraad.Ook plaatsen we nestbeschermers  over de nesten. Als de koeien dan naar buiten gaan, zullen ze niet op de nesten gaan staan. Enkele bekende weidevogels zijn de grutto, de scholekster en de kievit.

De Kievit

Verder zijn wij lid van de Agrarische Natuurvereniging Vockestaert. Deze vereniging van boeren en burgers houdt zich bezig met de uitvoering van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Daarnaast zet ze zich in voor het behoud van het karakteristieke open polderlandschap van Midden-Delfland, de waardevolle cultuur-historische bebouwing en alle landschapselementen van het gebied